Script ile Excel makrosu çalıştırmanız için hazırladığım örnek script aşağıdadır.

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Namespace WinTr
Public Class MainClass
Public Sub Load
Dim Exl As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Try
Exl = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Exl.Visible = True
Exl.Workbooks.Open(“C:\Kitap1.xls”)
Exl.Worksheets(1).cells(1, 1).value = “Tarih”
Exl.Worksheets(1).cells(2, 1).value = Now
Exl.Run(“Sayfa1.SorOku”)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(Ex.ToString,Ex.Message)
MsgBox(“C:\Kitap1.xls Açılamadı!”)
End Try
End Sub
End Class
End Namespace

Kodu kopyalayıp yapıştırdığınızda çift tırnak işaretlerini yeniden yazınız. Bazı satırlar iki’ye bölünerek iki satır şeklinde yapıştırılmış olabilir, kontrol ediniz.