WinTr Scada içersinde bir çok faklı fonksiyon ile excel kullanımı mümkündür. Bu fonksiyonlar her hangi bir kod yazmaksızın WinTr scada içersinde otomatik olarak kullanılır. Bu bölümde scriptler içersinde Excel erişimi hakkındaki sorularınızı yanıtlayacağız.

Bu konu ile alakalı sorularınızı bu bölümde sorabilirsiniz.

Aşağıda Excel’den veri okuyan örnek scripti sizin için yazdım.
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Globalization

Namespace WinTr
Public Class MainClass
Public Tag_1 as string
Public Tag_2 as string
Public Sub Load
Dim oldCulture As System.Globalization.CultureInfo = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
Try
Dim cultur_str As String = CultureInfo.CurrentCulture.IetfLanguageTag
Dim Exx As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Dim newCulture As New System.Globalization.CultureInfo(Exx.Application.LanguageSettings.LanguageID(Microsoft.Office.Core.MsoAppLanguageID.msoLanguageIDUI))
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = newCulture
Dim Exl As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Exl.Visible = False
Exl.Workbooks.Open(“C:\Book1.xlsx”)
Tag_1 = Exl.Worksheets(1).cells(1, 1).value
Tag_2 = Exl.Worksheets(1).cells(2, 1).value
Exl.Quit()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(Ex.ToString,Ex.Message)
End Try
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCulture
End Sub
End Class
End Namespace

Bu satır veriyi okuyan satırdır. Veri yazmak için eşittirin sol ve sağ taraflarını yer değiştirmek gerekir.
Exl.Worksheets(1).cells(1, 1).value = Tag_1

Kodu kopyalayıp yapıştırdığınızda çift tırnak işaretlerini yeniden yazınız. Bazı satırlar iki’ye bölünerek iki satır şeklinde yapıştırılmış olabilir, kontrol ediniz.
Bu kod ile harddisk’de bulunan bir excel dosyası açılır okuma veya yazma yapılıp kapatılır. Excel ile scada’nın birlikte çalışması bazı sıkıntılar oluşturabilir. Excel’in bir çok farklı versiyonunun farklı sıkıntıları var. Örneğin 2010 öncesindeki versiyonlarda excel dilinin pek önemi yoktu. Daha sonra dil önemli oldu. Gönderdiğim kod’da sistem dili oldcultre değişkenine kaydediliyor. Excel dili öğrenip dil değiştiriliyor. okuma veya yazma bittikten sonra dil tekrar eski haline alınıyor. Gönderdiğim kod tüm versiyonlar için çalışacağını düşünüyorum.