Yardım sayfalarımızda özellikle vurguladığımız haberleşme performansının artırılması konusuna maalesef dikkat edilmiyor. En yüksek hızda iletişim kuran scada programı olduğu halde bu dikkatsizlikten dolayı plc’ler ile yavaş haberleşiyorsunuz. Oysa hızlı haberleşme yapılabilmesi ve düşük cpu kullanımı için bit bit hesap yaparak programımızı hazırladık. Aşağıda anlatılanlara uyduğunuz taktirde çok hızlı haberleşme sağlayacaksınız.

Bazı haberleşme protokolleri ise gerçekten yavaş. Bu yavaşlık scadamızdan değil, plc’den kaynaklanıyor. Örneğin Siemens S7 200 bir seferde 32 byte veri gönderebiliyor. Başka bir örnek S7 300/400 Mpi protokolü bir sefer’de 220 word veri gönderebilirken, bu veri saniyede ancak 3 defa okunabiliyor. Oysa Profinet saniyede 40 defa 220 word veri okuyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı veri gönderen plc’yi hızlı şekilde okuyabiliyoruz.

Plc ile iletişimde maksimum performansı almak için yapılması gerekenleri Modbus protokolü üzerinden analatacağız. Yardım sayfalarında her protokol için benzer açıklama mevcuttur.

Yüksek haberleşme hızına erişebilmek için Query Byte Count olabildiğince büyük olmalıdır. Modbus haberleşme modülümüzün alt kısmında bu parametryi görebilirsiniz. Ayrıca haberleşme modülü üzerinde satır başlarında Sorgu sıra numarasıda yazlıdır. Bu sıra numaralarını takip ederek hangi tag’ların birlikte okunduğunu görebilirsiniz. Mükün olduğu kadar ardışık adresler kullanırsanız haberleşme o denli hızlı olacaktır.
Modbus Tablo

Modbus Tablo

Yukarıdaki tabloda register adresleri ardışık olarak tanımlanmış ve tek seferde hepsinin okunması sağlanmıştır. Eğer 40006 adresini yazmasaydık, bu tablo iki seferde okunacaktı. Böylece haberleşme hızımız %50 azalacaktı.