Scada ile internet sayfasını görüntümelek veya ip kamera görüntüsünü açmak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz. Bu script yeni bir form açıp formun içinde yazdığınız url’yi gösterecektir. Scada projeleriniz içersinde firmanızın internet safasını gösterebilirsiniz.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public Sub Load

Dim fr as new form

Dim web_browser As New WebBrowser

web_browser.Navigate(“http://www.fultek.com.tr”)

web_browser.Dock = DockStyle.Fill

fr.Controls.Add(web_browser)

fr.Height = 600

fr.Width = 800

fr.show()

End Sub

End Class

End Namespace

Kodu kopyalayıp yapıştırdığınızda çift tırnak işaretlerini yeniden yazınız. Bazı satırlar iki’ye bölünerek iki satır şeklinde yapıştırılmış olabilir, kontrol ediniz.

 

Ip kamera görüntüsünü scada sayfasının içinde göstermek için küçük bir .Net component hazırladık. Bu komponenti scada sayfanıza dahil ettiğinizde belirtilen adres webbrowser içerisinde gösterilir. Bu adres IP kamera adresi ise ip kamera görüntüsü izlenecektir. Zoom ve yönlendirme gibi diğer komutlar bu web sitesi içersin de olabilir. Bu komponent yerine IP kamera üreticilerinin komponentleri de scada’ya aynı şekilde eklenip kullanılabilir. Örnek scada projesini ve activex kodunu buradan indirebilirsiniz. Scada Web Browser.