Script ile açık olan scada sayfası okunabilir ve yazılabilir. Eğer scada sayfa ismini değiştirirseniz otomatik olarak ilgili sayfa açılacaktır. bu işlem için ScreenName değişkenini kullanabilirsiniz.

Son açılan sayfanın ismini öğrenmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public ScreenName as String

Public Sub Load

msgbox(ScreenName)

End Sub

End Class

End Namespace