5.0.5 versiyonunda sembol faktory eklemek istediğimde 90x90x0x-65536x80x80x4x-256x70x7 dizesinde double türünde yapılan dönüştürme geçerli değil hatası veriyor.