modbus üzerinden okuduğum data tipi boolean bu değer ile nesne gösterimi yapılabirmi

kolay gelsin