WinTr scada içersinde e-mail gönderimi için hazır fonksiyon olmasına rağmen bazı özel durumlarda script ile e-mail göndermek isteye bilirsiniz. Aşağıda bu amaçla hazırladığımız örnek scripti görebilirsiniz. Google’a “vb.net how to send e-mail” yazarsanız birçok örnek bulabilirsiniz. Bunlardan bazıları:
http://support.microsoft.com/kb/314201/tr
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/f040bf19-6474-421c-958b-7aa19973b328/vbnet-send-email

Not: Scada programı takılmadan çalışması için aşağıdaki scripti Asenkron olarak çalıştırın. Script Writer’ın sağ bölümünden seçebilirsiniz. Kopyala yapıştır yaptıktan sonra çift tırnak işaretlerini düzeltiniz.

Not: Örnekte gmail ile mail gönderildi. Farklı mail serverların farklı ayarları olacaktır. Bu örneğin çalışması için gmail güvenlik ayarlarından 3rd uygulamalar için izin vermelisiniz.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Imports System.Net.Mail

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public Sub Load

Dim Mail As New MailMessage

Try

Mail.Subject = This is a test

Mail.To.Add(salih@fultek.com.trr)

Mail.From = New MailAddress(salihkbb@gmail.com)

Mail.Body = Some text here

Dim SMTP As New SmtpClient(smtp.gmail.com)

SMTP.EnableSsl = True

SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(salihkbb@gmail.com, Password)

SMTP.Port = 587

SMTP.Send(Mail)

msgbox(Email sent successfully!)

Catch ex As Exception

MsgBox(ex.ToString)

End Try

End Sub

End Class

End Namespace