WinTr scada programı içersinde Google haritasının kullanımı. Demo uygulamamızı kullanmadan önce Google Hizmet şartlarını okuyunuz. http://www.google.com/intl/tr_tr/help/terms_maps.html

Harita ve Scada

Harita ve Scada

Bu örneğimizde Google haritasının scada içersine entegre edilişi anlatılmaktadır. Dağınık sistemlerin takibi için harita üzerinden çalışmak etkili bir araçtır. Basit uygulamalarda harita resim olarak keydedilebilir ve Sayfa arka planı olarak uygulanabilir. Daha özenli ve kompleks projeler hazırlamak istediğimizde haritanın resim olması yeterli olmayacaktır. Bu örneğimizde interaktif Google haritasının tüm özellikleri kullanılmıştır.

Google haritası web tabanlı uygulamalar içindir. Scada içersinde kullanıldığında bilgisayarınızın internet erişimi olmak zorundadır. Google haritasının scada içersine entegre edilebilmesi için .net komponent geliştirdik. Scada programı bu komponenti belli şartlar ile sayfa içersinde gösterir. Harita üzerindeki iğneler ile alarm ve arıza yok durumları gösterilir. Alarm olan iğneler kırmızı ve zıplar. Warning olan iğneler sarı, her hangi bir problemin olmadığı iğneler ise yeşil renklidir.

İğne üzerine tıklandığında açılan menüde lokasyon için yazılmış açıklama ve kontrol butonları gözükür. Alarm durumu varsa(zıplayan iğneler) ACK butonuna basarak zıplama durdurulur, fakat hala kırmızı renktedir. Open butonu ile scada’da bir sayfa açılır. Açılan bu sayfa seçili lokasyonun scada sayfasıdır. İğne resimlerini değiştirebilirsiniz. Bu adresten farklı resimler bulabilirsiniz. https://sites.google.com/site/gmapicons/home veya kendi resimlerinizi gösterebilirsiniz.

Harita ve Scada arasındaki tüm etkileşim geliştirdiğimiz .net komponent aracılığı ile olur. Bu komponent ücretsizdir. Fakat scada içersine entegre edilmesi ustalık ister. Örneğimizi indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Komponent kodunda değişiklik ücretli olarak yapılabilir.

Hazırladığımız örneği buradan indirebilirsiniz. Zip dosyasını açtıktan sonra “GoogleMap.dll” dosyasını C:\ ye kopyalamalısınız. Diğer scada proje doyalarının nerede olduğu önemli değildir.