Scada Database’e kayıtlı değerlerden belli tarih aralığındaki farkı bulmak için hazırladığımız script aşağıdadır.

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Globalization

Namespace WinTr
Public Class MainClass
Public StartDate As DateTime
Public EndDate As DateTime
Public Difference As Int32
Public Sub Load
Dim SQL_cn As New SqlConnection()
SQL_cn.ConnectionString = “Server=(local)\WinTr;uid=sa;pwd=WinTr@2013;database=ProjectDbName”
SQL_cn.Open()
Dim SQL_Ins As String
SQL_Ins = “SELECT Max(Tag_1) – Min(Tag_1) FROM Table1 WHERE [DateTime] >= ‘”
SQL_Ins &= StartDate.ToString(“G”, CultureInfo.CreateSpecificCulture(“en-US”)) & “‘ And [DateTime] <= ‘”
SQL_Ins &= EndDate.ToString(“G”, CultureInfo.CreateSpecificCulture(“en-US”)) & “‘”
Dim SQL_cmdnon As SqlCommand = New SqlCommand(SQL_Ins, SQL_cn)
Dim Value As String
Value=SQL_cmdnon.ExecuteScalar.tostring
if isnumeric(Value) Then
Difference = Value
Else
Difference = 0
End If
SQL_cn.Close()
End Sub
End Class
End Namespace

Not: Bu scripti kopyalayıp WinTr Script editör’e kopyaladığınızda tırnak işaretleri değişebilir. Ayrıca satırlara da dikkat etmelisiniz. Script’de database ismi “ProjectDbName” sizin projenizin database ismi olmalıdır. SQL şifresi “WinTr@2013″ yeni versiyonlar içindir. Eski versiyonlarda şifre “12341234” olmalıdır.

Bu script’de üç adet tag kullanılmıştır. StartDate : Başlangıç tarihi, EndDate : Bitiş tarihi, Difference : hesaplanan fark.