Rapor sorgularında elde etmek istediğimiz verinin daha anlamlı olması için Tag değeri yerine başka ifadelerin olmasını ihtiyacımız olabilir.

Tag değerine göre sabit gösterimi için aşağıdaki işlemleri uygulayın.
SELECT [Tag_1],[Tag_2] from Table1
Yukarıdaki sorgu Tag_1 ve Tag_2 değerlerinin tamamını rapor olarak verir. [Tag_1] yerine aşağıdaki ifadeyi yazalım.
IIF(Tag_1 = 0, ‘Red’, ‘Kabul’) As Tag_1
Bu şekilde sorgunun tamamı aşağıdaki gibi olur.
SELECT IIF(Tag_1 = 0, ‘Red’, ‘Kabul’) As Tag_1,[Tag_2] from Table1

Tag değerine göre başka bir Tag değeri gösterimi için [Tag_1] yerine aşağıdaki sorgu kullanılabilir.

SELECT IIF(Tag_1 = 0, Tag_3, Tag_4) As Tag_1,[Tag_2] from Table1

Tag değeri boş olduğunda sıfır gösterimi için aşağıdaki sorgu kullanılabilir.

SELECT IIF(Tag_1 is null, 0, Tag_1) As Tag_1,[Tag_2] from Table1

İs null yerine is not null ile dolu sorgulanabilir.

Not: Rapor sorgularında tek tırnak kullanımı için hazırladığımız yardımı okuyunuz. Zira yukarıdaki sorguların bazıları bu sorundan dolayı kullanılamayacaktır.