Script ile kullanıcı girişi, çıkışı veya kullanıcı değiştirme yapılabilmesi için ver. 5.4.0 da güncelleme yapılmıştır. Kullanıcı girişi için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Namespace WinTr
Public Class MainClass
Public RWTagValue As Object
Public Sub Load
MsgBox(RWTagValue.UserName(“”))
End Sub
End Class
End Namespace
Bu satırda “RWTagValue.UserName(“User1”)= “111”” UserName parantezi içersine kullanıcı adı ve eşittirden sonra şifre yazılmalıdır.
Lofoff için bu kod kullanılır. RWTagValue.UserName(“”)= “Logoff”
Aktif kullanıcı adını öğrenmek için bu sorgu kullanılır. MsgBox(RWTagValue.UserName(“”))