Aşağıdaki kod ile bir klasörde bulunan tüm dosyaları zip olarak arşivleyebilirsiniz. Bu özellik 5.5.1 versiyonu ve sonrasında kullanılabilir.

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr
Public Class MainClass
Public Sub Load()
Dim FolderName As String = “C:\Users\Scada\Desktop\NewSCADA\”
Dim DirectoryPathInArchive As String = “”
Dim Files() As String = IO.Directory.GetFiles(FolderName)
If Files.Length > 0 Then
Using zip As Ionic.Zip.ZipFile = New Ionic.Zip.ZipFile
zip.UseUnicodeAsNecessary = True
For Each FileName As String In Files
zip.AddFile(FileName, DirectoryPathInArchive)
Next
zip.Save(FolderName & “MyZipFile.zip”)
End Using
End If
End Sub
End Class
End Namespace