PLC’den gelen değeri scale edip scada’ya alabiliyorum. PLC’den 16 bit unsigned geliyor. Scada’da floating oluyor.

Ancak aksini yapamıyorum. Scada’daki floating sayıyı unsigned 16 bit’e scale edemiyorum.

Sagılarımla.

Scale