Scada Schedule, Zamanlanmış görevler ve Tag tetiklemesi ile çalışan fonksiyonlar.

Schedule fonksiyonu ile belli zamanlarda ve Bir Tagın değerine göre çalışan fonksiyonlar oluşturabilirsiniz.

Schedule

Scada Schedule

 

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi 6 sütünlu tablo ile işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Enable Tag: Bu sütunda seçilen tag’ın iznine bağlı olarak Schedule fonksiyonu çalışacaktır. Bu tag işlem zamanında aktif olmalıdır. Daha sonra aktif olursa işlem yapılmamış olacaktır. Örneğin saat: 12:00:00 da işlem tanımlı olsun. Fakat enable tag’ı pasif olsun ve saat 12:05:00 da enable tag’ı aktif olsun. Bu durumda fonksiyon çalışmayacaktır. Enable tag’a tıkladığınızda aşağıdaki karşılaştırma seçim menüsü açılır. Enable tag’ı kullanılmak zorunda değildir. Kullanılmadığında Zaman veya Trigger işlem zamanında çalışacaktır.

Compare Dialog

Compare Dialog

Trigger Tag: Schedule fonksiyonları zaman bazlı çalıştığı gibi bir tag’ın tetiklemesi ile de çalışabilir. Aynı anda hem zaman hem tetikleme kullanılabileceği gibi yalnız biri de kullanılabilir. Tetikleme sütununda bir satıra bastığınızda yukarıdaki Karşılaştırma menüsü açılacaktır. Bu menüdeki seçiminize bağlı olarak çalışacaktır.

 

Time: Schedule zaman değerini bu sütuna girmeliyiz. Butona bastığımızda aşağıdaki menü açılacaktır.

Time Dialog

Time Dialog

Yaptığımız seçime bağlı olarak Hour, Minute ve Second açılıp kapatılacaktır.

None = Tarihe bağlı çalışmada tarihin eşleştiği zamanda bir kez çalışmasını sağlar.

Same time of every day: Belirtilen zamanda  çalışmasını sağlar.

Each hour: Her saat değişiminde çalışmasını sağlar.

Each minute: Her dakika değişiminde çalışmasını sağlar.

Each second: Her saniye çalışmasını sağlar:

Not: Tüm bu çalışmalar enable tag’ı kullanılmış ise enbale’ın izin vermiş olmasına bağlıdır. Date sütünunda seçim yapıldığında Time şartlarının yanısıra date şartınında oluşmuş olması gereklidir.

 

Date: Schedule Tarih değerini bu sütuna girmeliyiz. Butona bastığımızda aşağıdaki menü açılacaktır.

Date Dialog

Date Dialog

Yaptığımız seçime bağlı olarak Day, Month ve Year açılıp kapatılacaktır.

None: Tarih haricindeki şartlara göre çalışacak demektir.

Only same date: Sadece seçili tarih’de çalışır.

Each year: Her yıl aynı ay ve günde çalışır.

Each month: Her ay aynı günde çalışır.

Each day: Her gün çalışır.

End day of month: Her ayın son gününde çalışır.

Day of week: Sadece seçilen günde çalışır.

Not: Tüm bu çalışmalar enable tag’ı kullanılmış ise enbale’ın izin vermiş olmasına bağlıdır. Time sütünunda seçim yapıldığında Date şartlarının yanısıra time şartınında oluşmuş olması gereklidir. Time sütununda seçim yapılmadıysa date şartının gerçekleştiği anda bir kez çalışır.

 

Function: Function butona bastığımızda aşağıdaki menü açılacaktır.

Function

Function

Scada programının diğer bölümlerinde olduğu gibi aynı fonksiyon penceresini görebilirsiniz. Seçtiğiniz fonksiyonları sağ alt bölümde yer alan tabloya eklemeniz yeterlidir. Zaman, Tarih, Trigger ve Enable olaylarına bağlı olarak bu fonksiyonlar çalıştırılabilir.

 

Info: Satırda tanımlı olaylar ile ilgili açıklamaları bu bölüme yazabilirsiniz. Daha sonra kolay hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu konu ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı sayfanın altından gönderebilirsiniz.