Virgüllü sayıların virgülden sonraki hane sayısını sınırlamak isteyebiliriz. Bu işi iki farklı şekilde yapabiliriz. Rapor sorgusu içerisinde yapmak için SQL Round fonksiyonunu kullanabiliriz. Aşağıdaki örnek sorguya bakınız.

SELECT [DateTime],Round([Tag_1],1) As Tag_1,Round([Tag_2],2) As Tag_2 FROM Table1

Bu sorguda Tag_1 virgülden sonra bir hane, Tag_2 virgülden sonra iki hane olarak raporda görünür.

Diğer bir yöntem ise Tag değeri database’e kaydedilmeden önce virgülden sonraki kısmının sınırlandırılmasıdır. Eğer bu tag Plc’den virgüllü sayı olarak okunuyorsa işlem plc içerisinde yapılmalıdır. Plc içerisinde yapamıyorsanız WinTr SCADA’da bulunan SCALE komutunu kullanabilirsiniz.

Virgülden sonrasını kısıtlamak istediğiniz Tag’ı Connection Manager sayfasında Registered Tag List sekmesinde bulun. Üzerinde sağ klik ile açılan menüde Scale -> Set’e tıklayın. Sol bölüm input ve sağ bölüm Output olarak göreceksiniz. Amacımız tag’ı ölçeklendirmek olmadığından Input ve output bölümlerindeki Min. ve Max. değerlerini eşit girelim(Min=0, Max=100). Output bölümünde decimal place ile birgülden sonraki hane sayısı sınırlandırılır. Scale komutu ile Input tagının bir kopyası oluşturulur. Scada sayfalarında yeni oluşturulan tag’ı kullanmalısınız. Bu taglar internal olup lisans tag sayısını eksiltmez.