WinTr scada alarm modülü, Tag değerlerinin belirli sınırları aşması durumunda üretilecek ikazlar ayarlanır.Bir alarm üretilebilmesi için sol tarafta bulunan tag listesinden tag seçilip sağ tarafta bulunan alarm listesine eklenmelidir. Sağ tarafa eklenen tagların hangi durumda alarm üretmesi gerektiğini ve alarm mesajını yazmalısınız.

Oluşturulan alarmları scada sayfalarınız içersinde Alarmview nesnesi ile izleyebilirsiniz. Alarmview nesnesi hakkında bloğumuzun ilgili sayfasına bakabilirsiniz. http://wintr.com.tr/category/scada-sayfa/scada-alarmview/

WinTr Scada alarm manager yardım sayfasına buradan erişebilirsiniz. http://scada.fultek.com.tr/Alarm_Manager.html

Alarm Manager hakkındaki sorularınızı bu sayfada sorabilirsiniz.