Scada Yeni Özellikler:

Setup:

Önceki versiyonlarda scada software install edilmeden önce eski versiyonun kaldırılma zorunluluğu vardı. Bu ve sonraki versiyonlar otomatik olarak eski versiyonu kaldırıp yeni versiyonu kuracaktır.

Timestamp:

TimeStamp

TimeStamp

Mouse ekrandaki nesneler üzerinde beklediğinde Tooltip balonu açılır. Bu balon içerisinde Tag’ın plc’den son okunduğu zaman ve son değişme zamanı gözükür. Bir den çok tagın kullanıldığı nesnelerde ise tüm taglar alt alta listelenir. Buton gibi tıklama odaklı nesnelerde Click zamanı gösterilir. Bu özelliğin aktif olabilmesi için nesnelerin Tooltip özelliğine bir şeyler girilmesi gereklidir. Tooltip boş olduğunda bu özellik kullanılamaz.

Bu değerlere script ile erişebilirirsiniz. Plc’den son okuma değeri için: RWTagValue.TimeStamp(“Tag_1”), Son değişim zamanı için: RWTagValue.Change(“Tag_1”)

PlcCommInterface Interface:

Plc ile iletişim kuran nesnelere script ile erişim için kullanacağınız fonksiyondur. Üç  ana fonksiyondan oluşur. Bu fonksiyonlar kullanılarak haberleşme nesnelerinin tüm özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

PlcCommInterface.PlcCommObject Nesnenin tüm özelliklerine erişmek için kullanılır. Örneğin haberleşmeyi durdurup başlatmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. PlcCommInterface.PlcCommObject(“Rtu Network / 1”).Connect_ = True

PlcCommInterface.GroupEnable Belli bir grubu haberleşmeye kapatıp açmak için kullanılır. PlcCommInterface.GroupEnable(“Rtu Network / 1″,”Group_1”) = False

PlcCommInterface.GroupCycle Belli bir grubun haberleşmesini yavaşlatıp-hızlandırmak için kullanılır. PlcCommInterface.GroupCycle(“Rtu Network / 1″,”Group_1”) = 500

Web Server

Webserver’da servis edilen sayfaları açma butonları ana sayfada ve her sayfanın altında seçime bağlı olarak gösterilir. Ana sayfa kullanımı seçime bağlı yapıldı. Ana sayfa kullanılmadığında servis edilen sayfa listesinin en üstündeki sayfa açılış sayfası olur. Servis edilen her sayfa için kullanıcı tanımlama eklendi. Belli kullanıcılar belli sayfaları açabilir. Webserver performansı iyileştirildi.

Label

Label nesnesi eklendi. Textbox benzer özelliklerine sahip bu nesne, textbox gibi bir kutu içersinde olmayıp ekran üzerinde düz yazı olarak kullanılabilir.

SQL Server

Seçime bağlı olarak SQL Server 2005 veya 2014 setup dosyasından kurulabilir. Bu versiyonlar haricinde ki versiyonları da kullanabilirsiniz. Kontrol panelinde set edilen maksimum satır sayısı runtime açıldığında kontrol edilip gerekirse eski datalardan %20 siliniyordu. Uzun süre kapanmayan scadalarda bu azaltma işlemi yapılamıyordu. Yeni versiyonda runtime çalışırken otomatik olarak azaltma işlemi yapılır.

Backup

Scada projenizi yedeklemek ve başka bir bilgisayara taşımak için kullanabilirsiniz. Scada projesi dosyaları proje ismi ile aynı olan bir klasör içerisinde saklanır. Bu dosyalar proje üzerinde çalıştıkça artar. Save As fonksiyonu ile projeyi farklı kaydettiğinizde kullanılmayan dosyalar taşınmaz. Böylece projenin hard diskteki boyutu küçülür. Ayrıca her kaydetme işleminde proje klasörü içersindeki Backup klasörüne projenin bir yedeği alınır. Zamanla bu yedeklerin sayısı aratacak ve proje boyutunu büyütecektir. Zaman zaman bu dosyaları temizlemeniz doğru olacaktır.

Tag Listesi

Tag listesinde bazı işlemlerin çoklu olarak yapılması sağlandı. Historical seçimleri ve Tag value type seçimleri birden çok hücre seçilerek yapılabilir. Ayrıca tag için özel açıklamaların yazılacağı bir sütun eklendi.

Eventview

Operatörün scada üzerinde yaptığı işlemlerin kaydını gösteren Eventview nesnesine operatör mesaj kolonu eklendi. Operatör seçtiği satır için mesaj girebilir veya değiştirebilir. Bu mesaj database’e kaydolacaktır. Örneğin; Runtime açıldı olayına, Elektrik kesintisi veya bilgisayar kitlendi şeklinde mesajlar girebilir.

Alarm

Tamamen yeniden yazıldı, tüm işleyişi değişti ilave bir çok fonksiyon eklendi.

 • Sms ve e-mail gönderimleri isteğe bağlı olarak bir kez veya seçili periyotta tekrarlanan şeklinde seçilebilir. Tekrar gönderim acknowledge butonuna basılıncaya kadar veya alarm durumu ortadan kalkıncaya kadar devam eder.
 • Acknowledge metodları eklendi. Alarmview nesnesi ile alarm satırı seçilip Ack butonuna basıldığında, Otomatik alarm gelir gelmez, farklı bir tag’ın bir oluşu ile alarm kabulu yapılabilir.
 • Acknowledge yetkilendirme özelliği eklendi. Belli kullanıcı isimleri veya belli kullanıcı seviyesi her bir alarm için farklı ack yetkisine sahip olabilir.
 • Bazı scada projelerinde uzun süre ack butonuna basılmaz ve alarm listesi şişer. Bu versiyonda alarmview göstereceği satır seçilebilir oldu ve Maksimum ack sayısı eklendi. Bu sayıya ulaşan eski alarmlara otomatik ack işlemi uygulanır.
 • Alarm kontrolleri eski versiyonda Screen refresh zamanında topluca yapılırdı, bu versiyonda tag değeri değişir değişmez sadece o tag için alarm kontrolü yapılır.
 • Enable fonksiyonu eklendi. Her bir alarm için farklı bir tag’ı ön koşul olarak belirleyebilirsiniz. Bu koşul var ise alarm durumu denetlenir. Yoksa alarm durumu ortadan kalkmştır.
 • Group ve Priority özelliği eklendi. Her bir alarm’a 1-255 arasında grup numarası verebilirsiniz. Örneğin scada projenizde 3 adet kazan mevcut. Her kazanın alarmları bir birinden farklı grup numaraları olmalı. Böylece alarmları kazan bazında görmeniz mümkün olacaktır. Priority ise 1-255 arasında olabilir. En yüksek önceliğe sahip priority değeri 1’dir. Öncelikli alarmları farklı bir Alarmview nesnesi ile takip edebilirsiniz.
 • Help text fonksiyonları eklendi. Alarm mesajlarının yanı sıra, alarm durumunda operatörün yapmasını istediğiniz işleri bu bölüme yazabilirsiniz. Alarmview’de satır üzerine mouse ile gelindiğinde bu mesaj her satır için ayrı ayrı gösterilecektir.
 • Aynı scada sayfasına bir çok Alarmview ekleyebilirsiniz. Her birinde farklı grup ve priority numaraları gösterilebilir.
 • Alarmview remote local çalışma şekli eklendi. Bu özellik ile server client uygulamalarında eş güdüm sağlandı. Örneğin server ve client kendi alarm listesine sahip olabilir veya bir tanesi alarm listesine sahiptir. Diğeri alarmları server veya client üzerinden gösterir. İkisinden biri Acknowledge butonuna bastığında diğerinin basmasına gerek olmaz. Bu özelliğin kullanılması için alarm listesinin export edilip, remote alarmview üzerinden import edilmesi gereklidir. Ayrıca alarmları üreten scada bilgisayarında SQL server remote erişim izinlerinin ayarlanması gereklidir.
 • Deviation alarm karşılaştırma metodu eklendi. Bu metod ile anlık sıçramalarda alarm üretilebilir.
 • Her bir alarm 3 farklı renge sahip olabilir. Alarm durumunda, Ack basıldığında, Alarm gittiğinde. Arka plan ve yazı rengi olarak ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.
 • Alarmview’de her bir alarm satırı üzerinde mouse ile beklediğinizde Help text ve Acknowledge bilgileri gözükür. Ack(Alarm kabul) nasıl ve kimin tarafından yapıldığını görebilirsiniz.

  Alarmview

  Alarmview

 • Operatör mesaj kolonu eklendi. Her bir alarm için operatörler mesaj girebilir veya değiştirebilir. Bu mesaj database’e kaydedilecektir.
 • Alarm listesinde tag eklemek ve daha önce eklenen alarmların özelliklerini değiştirmek için Alarm dialog formu eklenmiştir.
Alarm Dialog

Alarm Dialog