Versiyon 5.3.5 ve üzerinde geçerlidir. Bu örnek de yeni açılan scada sayfasının ekranın neresinde açılacağını script ile belirliyoruz. Bu örneği kullanarak onay ekranlarını mouse pozisyonunda açılmasını sağlayabilirsiniz. Örnek projeyi Örnek Scada Projesi indirebilirsiniz.

Bu projede açılan küçük ekranda Load function olarak aşağıdaki script kullanılmıştır.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public ScadaScreen As Object

Public Sub Load

Dim Ekran as object = ScadaScreen.Name(“Screen_2″,”Dialog”)

if Not Ekran is Nothing Then

Ekran.Location = Cursor.Position

End If

End Sub

End Class

End Namespace

Dialog metodu ile açılan sayfa her zaman üste ve bir tane olmak zorundadır. Tabii ki dialog üzerine başka bir dialog sayfası açılabilir. Ancak altta kalan dialog penceresine erişim ancak üsteki dialog penceresinin kapanması ile olabilir. Eğer birden çok dialog sayfasını aynı anda açmak ve daha sonra dilediğiniz dialog sayfasına veya ana sayfaya erişmek isterseniz Top Most metodunu kullanmalısınız. Bu amaçla hazırlanan örnek projeyi Top Most örnek scada projesi indirebilirsiniz.

Bu örnekte sayfa loading özelliği ile çalışan aşağıdaki script her sayfa için kullanılmıştır. Tabii ki sayfa isimleri her script için farklı yazılmıştır. Bu sayfalar New Window metodu ile açıldıktan sonra bu script sayesinde her zaman üste kalmaları sağlanmıştır. “Ekran.Location = Cursor.Position” Bu satır kullanılmayıp sayfa açılış koordinatı sayfa özelliklerinden de set edilebilir.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public ScadaScreen As Object

Public Sub Load

Dim Ekran as object = ScadaScreen.Name(“Screen_2″,””)

if Not Ekran is Nothing Then

Ekran.Location = Cursor.Position

Ekran.TopMost = True

End If

End Sub

End Class

End Namespace